Strona główna
Zakład Badań Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o.o
Zakład Badań Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o.o

Usługi zdrowotne

Zakład Badań Laboratoryjnych Ferrocarbo Sp. z o.o

31-752, Kraków, Ujastek 1

ferrocarbo.pl
Krakowska firma FerroCarbo Sp. z o.o., to akredytowane laboratorium budowlane specjalizujące się w badaniach wyrobów i materiałów budowlanych. Firma prowadzi analizy takich materiałów jak cementy, surowce do produkcji cementu, wapno, betony, popioły lotne, żużle wielkopiecowe, pył krzemionkowy, domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny, pigmenty, woda do betonu oraz spoiwa. Do przeprowadzania badań firma stosuje normy polskie PN-EN, europejskie EN, branżowe oraz amerykańskie ASTM. Wysoko wykwalifikowany personel z wykształceniem geologicznym, chemicznym, ceramicznym i budowlanym gwarantuje najwyższą jakość usług oferowanych przez FerroCarbo. Więcej informacji można znaleźć na stronie.